SketchUp Poly Extreme

Khóa học 𝗦𝗸𝗲𝘁𝗰𝗵𝘂𝗽 𝗣𝗼𝗹𝘆 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲 là một khóa học chuyên sâu về dựng hình 3D trong SketchUp, là phiên bản cải tiến của lớp Sketchup Poly Modeling, khóa tập trung vào phương pháp 𝗤𝘂𝗮𝗱 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 để tạo ra các chi…